Sivilforsvarets innsats på Byneset 1. nyttårsdag 2012

 Sivilforsvarets innsats i forbindelse med kvikkleireskredet på Byneset. FIG-leder i Trondheim deler sine erfaringer.

 

Formiddagen 1. Nyttårsdag ble vi i FIG Trondhjem oppringt av Sivilforsvarets alarmtelefon. Vi fikk beskjed om at det hadde gått et kvikkleireskred på Esp ca. 5 kilometer nord for Spongdal sentrum. I løpet av en knapp time var elleve personer på plass med utstyret. Innsatsleder (politi) informerte om at ca. 40 personer skulle evakueres og at de ønsket et KO sentralt plassert inn mot veien til rasgropa.

Vår første oppgave var opprettelse og drift av KO til nødetatene og andre offentlige instanser. Vårt nye telt var perfekt til dette formålet. Det ble oppmontert en Heater for å få varme i teltet, samt en Power Moon lampe slik at vi hadde godt lys rundt teltet (KO). Vi hadde også med sambandsmateriell, ordensmateriell, sikringsutstyr, forpleiningsutstyr, aggregater, diverse lysutstyr, ATV`er (firhjulinger), og snøscootere.

Norges vassdrags- og energidirektorat
Vi fikk en orientering fra NVE om hvilke gårder som skulle evakueres og at skredgropa hadde en utstrekning på 35 da, og var 10 meter dyp. Det var til sammen rundt 350 000 m3 leire som hadde rent ut av skredgropa. Leirmassene hadde beveget seg ca. 700 meter nedover bekkeløpet og stoppet opp en knapp kilometer nord for Engbrua.  På det bredeste var skredgropa ca. 100 meter og 400 meter lang.  Det var da bratte kanter i skredgropa. Vi ble i samråd med NVE og innsatsleder enig om en evakueringsplan, og at det skulle være vakthold på veiene som gikk inn mot rasområdet.

Vi fikk også i oppgave av NVE å overvåke skredgropa, samt å ha en observasjonspost nede ved Engbrua. Observasjon av skredkanten foregikk ved at det ble satt opp brøytestikker med refleks 50 meter fra skredkanten. På denne måten kunne vi se stikkene i mørket da vi lyste på dem, og se om de hadde flyttet på seg. Hver time i løpet av døgnet skulle det være observasjon og rapportering om endringer. Vi kjørte inn i området med to ATV`er, med to personer på hver av dem (passasjeren holdt lyskasteren). Det ble holdt god avstand i mellom ATV`ene. Skulle det skje noe med de som var nærmest rasgropa så kunne de andre melde i fra på sambandet og be om hjelp.  Observasjonsposten ved Engbrua skulle rapportere om eventuelle forandringer av både farge og vannstand i bekken. Endringer kunne tyde på at det skjedde noe lengre opp i bekkedalen, f.eks. oppdemming av store vannmasser. Her ble det satt opp to Power Moon lamper som belyste bekkedalen et godt stykke oppover.

Travle døgn
Det ble ikke noe særlig søvn for oss som var operativ det første døgnet. På morgenen var journalistene de første som var på plass, og ønsket å få vite hva som hadde skjedd i løpet av den første natten. Undertegnede og NK, Stig M. Negård ble intervjuet på direkten kl. 7:00 på morgen-nyhetene på NRK.

Regionsjef Kari Øvrelid, Sjefingeniør Einar Lyche, og senioringeniør Geir B. Hagen i NVE var også tidlig på plass. NVE, representanter fra kommunen, politiet, og Sivilforsvaret hadde et oppsummeringsmøte hvor Sivilforsvaret rapporterte hva som hadde skjedd i løpet av natten. Håvard Qvenild fra Sivilforsvarets MRE gruppe var også på morgenmøtet slik at han kunne videreføre de planene som ble bestemt, til sitt mannskap som skulle overta oppdraget.

De evakuerte fikk delta på et møte med de ovennevnte etater med sine valgte representanter. De hadde et sterkt ønske om å få dra til sine hjem å få hentet de tingene de mente de hadde bruk for. Det ble diskutert i KO, og vi ble enige om at det kunne la seg gjøre med hjelp fra Sivilforsvaret. En fra hver familie skulle bli kjørt inn til sitt hjem med en ATV. De skulle få ti minutter på å hente det de trengte av VIKTIGE ting. Det ble samtidig etablert vakthold ved rasområdet. De skulle gi beskjed til føreren av ATV`n på sambandet hvis det skjedde noe ved rasområdet. I så fall skulle føreren gi beskjed til vedkommende som var inne i huset, slik at de kunne komme seg avgårde snarest mulig.

Heldigvis gikk dette bra og alle fikk hentet det de mente var viktig for dem.

Alle etater som var involvert satte veldig stor pris på å få benytte teltet hvor det var varmt og godt å komme inn i etter å ha vært ute i kulden. Vi hadde brus, kaffe, te og noe å spise til alle som benyttet teltet.

Dette er i korte trekk hva som skjedde det første døgnet hvor undertegnede ledet Trondheims FIG`en på rasstedet.

Neste dag, den 3. januar kl. 9:00 på morgenen, kom boreriggen som Trondheim kommune hadde rekvirert for å gjøre grunnundersøkelser etter NVEs anvisninger. Sivilforsvaret holdt vakt ved boreriggen med tanke på arbeidernes sikkerhet opp mot raset.

De resultatene som kom fram etter at boreprøvene var tatt, var grunnlaget for å avgjøre hvem som skulle få flytte tilbake til hjemmene sine.

Jeg var tilbake på Byneset siste dagen, den 10. januar for å sluttføre oppdraget og rydde sammen utstyret. Vi sperret da av hele området (både rasgropa og skredmassene) med brøytestikker og sperrebånd.

Mange i innsats
For å få nok rullering på mannskapet i hele perioden fra 1. januar til 10. januar, ble flere grupper utkalt. De som ble utkalt i tillegg til de ovennevnte var FIG Midtre-Gauldal, FIG Oppdal, FIG Hemne, FIGP Trondheim 01, FIGP Trondheim 02, FIGP Trondheim 03, FIGP Trondheim 04, FIGP Trondheim 06, FIG Steinkjer (Nord-Trøndelag), og distrikts-staben.

Det var over 90 personer fra Sivilforsvaret som var involvert i denne innsatsen, og det ble totalt over 1500 timer.

Det er nok den mest omfattende innsatsen vi har hatt, og da er det ekstra hyggelig at vi har fått så mange positive tilbakemeldinger både i fra andre etatene som politi, Trondheim kommune og NVE. De som ble evakuert var også meget godt fornøyd med hvordan vi hadde håndtert alt opp mot dem.

Onsdag den 6. februar var det en veldig bra reportasje i Adresseavisen hvor vi også fikk skryt.

Er meget godt fornøyd med mannskapet og de ansatte i distriktsstaben som deltok i denne innsatsen.

Takk til Sivilforsvaret fra NVE                   
NVE har utarbeidet en foreløpig rapport om kvikkleireskredet på Byneset ved Trondheim nyttårsdagen. Sivilforsvaret får mye positiv omtale.

I rapportens forord retter Norges vassdrags- og energidirektorat ”en særlig takk til politiet og Sivilforsvaret som har evakuert området, og lagt til rette for vår sikkerhet og forpleining slik at nødvendige undersøkelser kunne gjennomføres. Sivilforsvaret har også foretatt målinger hele døgnet, samlet og rapportert disse på en eksemplarisk måte.

Videre i rapporten heter det at den omfattende registreringen av skredutviklingen ”kun var mulig ved hjelp av Sivilforsvarets tilstedeværelse”.

Stig O. Bakken
FIG Leder
Sivilforsvaret Trondheim

 

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.