NSFF reagerer på forslag om å relokalisere NUSB og OASFD

OASFDs nye distriktskontor?

OASFDs nye distriktskontor?

NSFF reagerer på forslaget om å flytte NUSB til Tønsberg og Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt til Heggedal i Asker. Forbundsleder har sendt brev til Justisdepartementet, med kopi til politisk ledelse og DSB,  og meddelt forbundets syn på forslaget.

Justis-og beredskapsdepartementet
Rednings-og beredskapsavdelingen
Postboks 8005 Dep.
0030 Oslo

Norges sivilforsvarsforbunds innspill og kommentar til eventuell flytting og relokalisering av Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt til Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap, Heggedal, Asker.

Norges sivilforsvarsforbund er et landsforbund av sivilforsvarsforeninger, som på frivillig basis har til hovedoppgave å fremme forbundets formål. Forbundet er frittstående uten tilknyting til noen faglige eller politiske organisasjoner. Forbundet ble etablert i 1970.

Norges sivilforsvarsforbund har som formål:
Her er noen punkter av forbundets formål!

-Medvirke til å styrke samholdet innen sivilt beredskap
-Medvirke til at tjenestepliktige er kvalifisert til å løse sine forventende oppgaver gjennom, god opplæring, egnet og tilstrekkelig materiell, relevante øvelser, god administrasjon og ledelse av Sivilforsvaret.
-Forbundet arbeider for å løse disse oppgavene i samarbeid med landets sivilforsvarsmyndigheter og andre naturlige samarbeidspartnere.

Norges sivilforsvarsforbund er et forbund for fellesskap og en interesseorganisasjon for tjenestepliktige i Sivilforsvaret, og et talerør for de tjenestepliktige overfor sivilforsvarsmyndigheter. Arbeidet støttes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, hvorfra forbundet også støttes økonomisk.

Norges sivilforsvarsforbund er informert om at det kan være aktuelt å flytte Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikts distriktskontor til Heggedal, Asker. Forbundet er tidligere informert om at Grorud leir antakelig vil selges og at Sivilforsvarsdistriktets distriktskontor skal lokaliseres annet sted i Oslo-område. Norges sivilforsvarsforbund er meget betenkt og finner det noe underlig at det vurderes flytting ut av Oslo/Romerike og helt til yttergrense Akershus mot Buskerud. Hva med Sivilforsvarets samfunnsoppdrag og oppgaveløsning? Vil dette kunne ivaretas på en god måte lokalisert i Asker? Det er og med undring vi registrerer at Sivilforsvarets sentrale ledelse og Distriktets ledelse ikke har motforestilling til dette.

Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt dekker ca. 1/5 av landets befolkning. Den største delen av utskrevet tjenestepliktige og innsatsgrupper hører til Østsiden av Oslo og til kommuner/distrikt Romerike. Norges sivilforsvarsforbund minner om og viser til hva som ble sagt etter «22 juli», beredskapen skal bli bedre, bygge nytt, få nærhet, ha møteplasser og synlighet, være troverdig, styrke fellesskap og fagmiljø for samfunnssikkerheten. Hva med samvirkerollen og Sivilforsvarets samarbeidsparter, nødetater og «andre»?

Norges sivilforsvarsforbund mener det er meget viktig at Sivilforsvarets ledelse må være i nærhetog tilstede der de naturlige samarbeidsparter er og samarbeide med lokale beredskapsaktører. Det må her spørres om hva som er styrende for Sivilforsvarets ledelse å flytte Distriktets distriktskontor/administrasjon ut fra Oslo/Romerike. Ved flytting bør det kun være aktuelt å flytte til annet sted i Oslo eller til område Nedre Romerike, der den største del av aktiviteten er, dette også for å være «sentralt» tilstede, og bli oppfattet som en samarbeidspartner.

Det kan/bør vel eventuelt vurderes, ved bygging av nytt beredskapssenter i Oslo, at Sivilforsvaret bør lokaliseres der, få nærhet som en betydelig aktør i et operativt miljø.

Norges sivilforsvarsforbund har hatt sin postadresse og sekretariat/kontorhold ved Sivilforsvaret i Oslo siden 1970. Ved flytting vil det viktigste for forbundet være hva som er best for beredskapen og ikke hvor forbundet har kontoradresse/sekretariat.

Med vennlig hilsen
Jan Erik Berg
Forbundsleder

 

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.