Sivilforsvarsforeningene går over til Norsk TotalforsvarsForum – sivilforsvarsforbundet legges ned

Styreleder Signe Øye fra NTF følger med fra bakerste rad mens representantskapet vurderer Sivilforsvarsforbundets fremtid.

Fra 1. januar 2019 ble Kvinners frivillige beredskap (KFB) til Norsk TotalforsvarsForum (NTF). Fra samme tidspunkt opphørte Norges sivilforsvarsforbund.
Et enstemmig representantskapsmøte besluttet i 17. november å legge ned Norges sivilforsvarsforbund og legge den lokale aktiviteten inn under Norsk TotalforsvarsForum (NTF).

Bakgrunnen for endringen er blant annet at de lokale sivilforsvarsforeninger og -samfunn vil styrkes ved å bli en del av NTF. Samtidig åpnes det for direkte medlemskap for de som ikke kan delta i lokal virksomhet, men som likevel ønsker å være en del av NTFs virksomhet.

Les videre

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Sivilforsvarsforbundet gratulerer med tillitsvalgtordning i Sivilforsvaret

Sivilforsvarsforbundet er fornøyd med at de tjenestepliktige får sin tiltrengte tillitsvalgtordning og at Sivilforsvaret bruker forbundets opplegg for ordningen. Les videre

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Hvem skal ivareta de tjenestepliktiges interesser i Sivilforsvaret?

Bør de tjenestepliktige ivareta tillitsvalgtordningen selv, eller bør de overlate det til Sivilforsvaret?

Les videre

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Konseptutredning Sivilforsvaret 2016 – NSFFs høringssvar

NOLYMPUS DIGITAL CAMERAorges sivilforsvarsforbund har levert sitt høringssvar til konseptutredningen. Her kan du lese hele høringssvaret.

 

Les videre

Skrevet i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Hvilket sivilforsvar vil du ha? – invitasjon til å delta på høring.

«Konseptutredning Sivilforsvaret 2016» ble lagt frem sist sommer. Nå er den ute på høring. Norges sivilforsvarsforbund vil delta i høringen og inviterer tjenestepliktige til å være med på å påvirke med innspill til høringen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hvor går Sivilforsvaret?

Les videre

Skrevet i Nyheter | 1 kommentar